فیلامنت PC

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۵۰الی ۳۲۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۱۰۰الی ۱۳۰درجه سانتیگراد
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: ۲ رنگ
• چگالي: ۱۲۰۰کيلوگرم بر متر مکعب
• مدول آلاستيسيته: ۲ GPa الی ۳٫۲ GPa
• سختي: ۷۵ راکول
مقاومت کششی بالا و همچنين مقاومت ضربه ای بالا از ویژگیهای عمده مواد پی سی میباشد . همچنين مواد پلی کربنات می توانند در مقابل نور فرابنفش تغيير کيفيت دهند. در هنگام استفاده از اين ماده، دمای صفحه ساخت می بايست در حدود ۱۰۰ الی ۱۳۰ درجه سلسيوس باشد و می بايست از چسب هايی مانند چسب کپتون و يا PET جهت افزایش چسبندگی استفاده نمود.اين ماده تمايل بسيار زيادی به جذب گرد و غبار موجود در هوا دارد لذا احتمال گرفتگی و يا سوختن نازل وجود دارد. تمايل به بلند شدن لايه اول پرينت در اين ماده بيشتر از مواد PLA و ABS می باشد