فیلامنت HIPS

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۲۰ الی ۲۴۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۵۰ الی ۷۰ درجه سانتیگراد
• نوع حلال: حلال لیمونن
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: ۱۰ رنگ
يکي از مواد حل شونده و مناسب برای ساپورت گذاری مواد HIPS می باشد. اين مواد ترکيبی مشابه مواد استايرين (Styrene) می باشد که در بسته بندی مواد مورد استفاده قرار می گيرد. مشخصات مواد HIPS مشابه مواد ABS می باشد با اين تفاوت که اين مواد در حلال ليمونن (limonene) که حلالی طبيعی می باشد حل می شوند. همانند مواد PVA، مواد HIPS جهت ساپورت گذاری به همراه مواد ترموپلاستيک ديگر از قبيل ABS مورد استفاده قرار می گيرند.درصورت دونازله بودن پرینتر سه بعدی می توان از این مواد جهت ساپورت گذاری استفاده نمود. هر چند خود ماده نیز به تنهایی جهت مصارف خاص قابل استفاده است .