طراحی و ساخت انواع پروژه های ماکت سازی در ابعاد و حجم های مختلف از سایز کوچک تا بزرگ با بهترین کیفیت و همچنین مشاوره و انجام پروژه های پایان نامه های معماری