فیلامنت NYLON

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۴۰ الی ۲۶۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۱۰۰ الی ۱۲۰ درجه سانتیگراد
• چگالي: ۱۱۰۰ الی ۱۱۵۰ کيلوگرم بر متر مکعب
• مدول آلاستيسيته: Gpa 0.4 الی ۱٫۴ Gpa
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: ۱۰ رنگ
• سختي: ۹۲ راکول
این فیلامنت معمولاً در مواقعی مورد استفاده قرار می گيرد که انعطاف به همراه قدرت چسبندگی بين لايه ای زيادی مورد نياز باشد. مواد نايلون در مقابل آستون مقاوم هستند. همچنين مواد پلی اميدها می توانند شفاف و رنگارنگ باشند. یکی از ايرادهای مواد نايلون تمايل آنها به جدا شدن از صفحه ساخت می باشد لذا از چسب های مخصوص می بايست استفاده نمود. چنانچه پرينتر در محيطی با رطوبت بالا مورد استفاده قرار می گيرد می بايست فيلامنت را قبل از استفاده در داخل محفظه گرم و خشک قرار داد تا رطوبت آن از بين برود و همچنين بايد فیلامنت نايلون را در داخل محفظه های بسته همانند نايلونهای زيپ دار نگهداری نمود.