فیلامنت change by temperature

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۰۰ الی ۲۶۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۰ الی ۱۰۰ درجه سانتیگراد
• نوع حلال: حلال پی .ال.ای و ای بی اس
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: ۳ رنگ
• چگالي: ۱۲۱۰ الی ۱۴۳۰ کيلوگرم بر متر مکعب
• مدول الاستيسيته: Gpa 3.5
• سختی:۷۰ الی ۹۰راکول
یکی از فیلامنتهای خاص پایه PLA و یا ABS ماده ای ترموپلاستيک است. در صورتیکه پایه اولیه این مواد PLA باشد ، هنگام پرینت میبایست از يک فن جهت سريع خنک کردن مواد تزريق شده بلافاصله بعد از تزريق استفاده شود تا مانع از ذوب شدن لايه های پائين پرينت شده گردد.اين مواد حتی می توانند در پرينترهايی بدون گرم کن صفحه ساخت نيز مورد استفاده قرار بگيرند و چسب های ماتيکی، اسپری مو، چسب PLA و غيره جهت چسباندن لايه اول به صفحه ساخت استفاده نمود.