فیلامنت ABS

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۳۰ الی ۲۶۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۸۰ الی ۱۰۰ درجه سانتیگراد
• نوع حلال: حلال آستون
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: ۲۹ رنگ
• چگالی: ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ کيلوگرم بر متر مکعب
• مدول الاستيسيته: ۱٫۷ GPa الی ۲٫۸ GPa
• سختی: ۱۰۵ الی ۱۱۰ راکول
مواد ABS يکی از مواد پر کاربرد در صنايع مختلف می باشد که جهت اکسترود و یا تزريق مواد مورد استفاده قرار می گيرد و محصولات فراوانی مانند اسباب بازیها و ظروف پلاستيکی بهداشتی و غيره با استفاده از اين مواد توليد می شود. بهترين چسبندگی بين لايه ها در هنگام استفاده از ABS در دمای ۲۴۰ الی ۲۶۰ درجه سلسيوس ايجاد می شود .چسبندگی مواد ABS به صفحه ساخت بسيار کم می باشد و حتماً می بايست از چسب هايی مانند چسب کپتون و يا لايه نازکی از چسب ABS جهت ايجاد چسبندگی استفاده نمود. مواد ABS به محض خنک شدن شروع به منقبض شدن می نمايد بنابراين تنها در پرينترهايی با گرم کن صفحه ساخت می توان از مواد ABS استفاده نمود و همچنين می بايست پرينتر را در محلی قرار داد تا گردش هوايی در اطراف پرينتر وجود نداشته باشد و چنانچه پرينتر دارای فن خنک کننده باشد در حین پرینت بايد فن خنک کننده خاموش باشد تا از خنک شدن سريع لايه های در حال پرينت جلوگيری شود.