فیلامنت ABS CONDUCTIVE

مشخصات و توضیحات این فیلامنت

• سایز: ۱٫۷۵ میلیمتر
• دقت: ۵۰ ± میکرون
• دمای پرینت: ۲۴۰ الی ۲۶۰ درجه سانتیگراد
• دمای صفحه ساخت: ۸۰ الی ۱۰۰ درجه سانتیگراد
• نوع حلال: حلال آستون
• وزن رول: ۱ کیلوگرم
• تنوع رنگ: تک رنگ (مشکی)
• چگالی: ۱۰۵۰ کيلوگرم بر متر مکعب
• مدول الاستيسيته: ۱٫۷ GPa الی ۲٫۸ GPa
• سختی: ۱۰۵ الی ۱۱۰ راکول
• مقاومت الکتریکی : ۱E4 – اهم بر سانتیمتر
این فیلامنت از مواد اولیه ای.بی.اس به همراه مواد رسانا تشکیل شده است و قابلیت انتقال الکتریسیته دارد . نحوه کارکرد با این مواد مشابه مواد ای.بی.اس است . از این مواد میتوان جهت پرینت مدارهای الکتریکی و قطعات رسانا استفاده نمود .