فروش فیلامنت های متنوع

3d-printing-filaments-001
pla-001 abs-001 wood-001 flexible-001
 PLA  ABS WOOD Flexible
pva-001 pva-001 pc-001 metal-001
 Nylon PVA PC METAL
petg-001 abs-conductive-001 hips-001 change-by-temperature-001
 PETG ABS Conductive HIPS Change by Temperature

پارمترهای مهم انتخاب فیلامنت

  • قطر فیلامنت
  • میزان رطوبت فیلامنت
  • خلوص مواد اولیه فیلامنت
  • دمای ذوب فیلامنت
  • میزان تولید دود در هنگام پرینت
  • نیاز به گرمکن صفحه ساخت
  • نوع سیستم تزریق پرینتر
  • سرعت پرینت فیلامنت
  • قابلیت پولیش و پرداخت کاری